Шагайн нэгдсэн харвааны дүрэм

Монголын Шагайн харвааны холбооны 2014 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн ээлжит их хурлаар шинэчлэн батлав.

НЭГ. Ерөнхий зүйл Шагайн харваа нь Монголын ард түмний үндэсний уламжлалт спорт-тоглоомын нэгэн төрөл мөн. Шагайн харвааны зорилго нь харваачдад болон залуу үеийнхэнд бие бялдар, гоо сайхны хүмүүжил олгох, эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн хатуужлыг бэ хжүүлэх, тэдэнд хамт олонч, ахмад үеэ хүндэтгэх…

More: